Afbestillingsregler

Afbestilling og ændring
De generelle hovepunkter for afbestilling eller ændring ifbm kurser, konferencer og andre større arrangementer er:

 • Alle afbestillinger eller ændringer skal ske skriftligt på mail til eller  fax + 299 84 12 84

 • Afbestilling af et arrangement kan ske indtil 9 uger før startdato uden beregning

Ved afbestilling af et arrangement mindre end 9 uger før startdato, beregner Hotel Kangerlussuaq sig en godtgørelse på basis af den aftalte pris for værelser og forplejning som følger:

o Mindre end 9 uger før startdato beregnes 25% godtgørelse
o Mindre end 6 uger før startdato beregnes 50% godtgørelse
o Mindre end 2 uger før startdato beregnes 75% godtgørelse
o Mindre end 1 uge før startdato beregnes 100% godtgørelse

 • Reduktion i antal deltagere kan ske op til 9 uger før startdato uden beregning

Ved reduktion i antal deltagere mindre end 9 uger før startdato, beregner Hotel Kangerlussuaq sig en godtgørelse af det reducerede som følger:

o Mindre end 9 uger før startdato beregnes 25% godtgørelse
o Mindre end 6 uger før startdato beregnes 50% godtgørelse
o Mindre end 2 uger før startdato beregnes 75% godtgørelse
o Mindre end 1 uge før startdato beregnes 100% godtgørelse

Andet

 • For specielle ydelser kræves en godtgørelse på 100 %. Ved specielle ydelser forstås ydelser, der fra hotellets side er bestilt særskilt til et arrangement og som medfører meromkostninger for hotellet. Godtgørelsens størrelse reduceres forholdsmæssigt, såfremt det bestilte afsættes til anden side på normale vilkår.

 • Senest 2 uger før startdato skal arrangøren/instruktøren fremsende tidsplan/program med angivelse af måltider og anden forplejning. Senest 4 uger før startdato skal navneliste over overnattende deltagere fremsendes.

 • Ved forsinkelse eller aflysning af et arrangement, der sker som følge af trafikale årsager umiddelbart før startdato, er der mulighed for at genvurdere bestemmelserne i punkt 2.

 • Afvigelser fra disse afbestillingsbetingelser skal aftales skriftlig mellem hotellet og arrangøren.

Betalingsbetingelser

 • Betalingsbetingelser på hotel Kangerlussuaq er netto kontant,
  med mindre andet er aftalt, og betaling sker ved check-in.

 • For kurser og konferencer aftales normalt 30 dages kredit.

 • Har Hotel Kangerlussuaq lavet en serviceaftale med en virksomhed,
  har denne 30 dages kredit.

 • Hotel Kangerlussuaq har ret til at annullere alle fremtidige bestillinger
  for virksomheder, der ikke overholder betalingsbetingelserne.